Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže

V okresním kole soutěže POODM se umístila v kategorii ZŠ 2 – výtvarné práce

  1. místo Magdalena Bravencová
  2. místo Eliška Dvořáková

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.