Mateřská škola

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021-2022

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021-2022 se bude konat 5. května 2021.

Motto

„A kdyby nic jiného nezůstalo, než stopa takového prožitku v každém z nás, kdyby jiného nezbylo než to, že budeme ochraňovat vše, co považujeme za krásné, stačilo by to.“

Mateřská škola v Moravských Knínicích je školou dvoutřídní s celodenním provozem. Od 1. 9. 2020 je provoz v mateřské škole rozložen na devět a půl hodiny, pro velký zájem o umístění dítěte v mateřské škole byla navýšena kapacita mateřské školy k 1. 9. 2020 z 50 na 52 dětí. K původní budově bylo dostavěno v roce 2018 v rámci dotace nové křídlo druhé třídy i s hernou a zároveň byla postavena i nová školní kuchyně, která již počítá s dalším nárůstem strávníků.

Mladší děti se vzdělávají ve třídě Broučci, starší děti se vzdělávají ve třídě Koťátka. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V novém školním roce budou pracovat s dětmi paní učitelky podle svého školního vzdělávacího programu v obou třídách.

MŠ U Školky – Broučci a Koťátka na mapy.cz

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy: 7.00 – 16.30 hodin

Rodiče jsou povinni si vyzvednout svoje dítě z mateřské školy nejpozději v 16.20 h. Pozdní ODCHOD bude evidován. Opakované pozdní odchody jsou považovány za porušení vnitřního řádu školy a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

„Školkovné“
Školkovné, neboli úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole, pro šk. rok 2020-2021 činí 340,- Kč.

Neplatí předškoláci a děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“: 27 – 049 183 0227 / 0100

Co připravit dětem do MŠ

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den.

Telefon do školní jídelny: 541 264 948

Číslo účtu na stravné: 27 – 872 318 0267 / 0100

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 60,- Kč.

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Denní program přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí v jednotlivých třídách.

Uspořádání dne v MŠ ve šk. roce 2020-2021

Od 7:00Zahájení provozu ve třídě Broučci
Od 7:30Zahájení provozu ve třídě Koťátka
7:00 – 8:45Scházení dětí, činnosti dle vlastního výběru dětí, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, pohybové hry, zdravotní cvičení
Do 8:30Příchod dětí do MŠ
8:45 - 9:15Hygiena, dopolední přesnídávka
9:15 - 9:45Komunitní kruh, společné vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, aktivity nabízené učitelkou, práce ve skupinkách – projekty, logopedie, příprava do školy, kulturní akce v MŠ i mimo
10:00 - 12.00Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, při nepřízni počasí cvičení, volná hra, dokončování činností
z dopoledne, kulturní akce v MŠ i mimo
12.00 - 12:30Oběd - hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 12:45Vyzvedávání dětí po obědě
12:45 - 14:00Četba pohádky, odpočinek s možností spánku
Od 14:00Průběžná svačina
Od 14:30Vyzvedávání dětí z MŠ
14:00 - 15:30Volná hra, navazování na činnosti z dopoledne, skupinové
práce - projekty, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí,
v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě MŠ
15:30Ukončení provozu třídy Koťátka, spojení tříd
16:30Ukončení provozu třídy Broučci


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost apod….

Nadstandardní činnost pro předškoláky
Účast v projektech:

Další společné akce konané ve spolupráci se základní školou
Drakiáda, Svatomartinský průvod, Možná přijde i Mikuláš, …
Na květen připravujeme besídku pro maminky.

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Hana Burianová
Mateřská škola I.
učitelka MŠJitka Dufková
učitelka MŠMichaela Stránská, DiS
školnice MŠMartina Romanovská
Mateřská škola II.
zástupce pro předškolní vzděláváníBc. Pavlína Kozinová
učitelka MŠBc. Petra Matějková
školnice MŠVěra Jindřichová
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníZdeňka Pleskačová
kuchařkaLenka Rauschová
pomocná kuchařkaVěra Dostálová

Organizace školního roku 2020 – 2021

Zahájení školního vyučování1. 9. 2020
Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Výuka začíná4. 1. 2020
Vysvědčení za I. pololetí28. 1. 2021
Pololetní prázdniny29. 1. 2021
Jarní prázdniny22. 2. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny1. 4. 2021
Ukončení vyučování30. 6. 2021
Školní rok 2021 - 2022 začíná1. 9. 2021

Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku 2019-2020.