Mateřská škola

Zápis do MŠ pro šk. rok 2022-2023

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023 se bude konat 5. května 2022.

Motto

„A kdyby nic jiného nezůstalo, než stopa takového prožitku v každém z nás, kdyby jiného nezbylo než to, že budeme ochraňovat vše, co považujeme za krásné, stačilo by to.“

Mateřská škola v Moravských Knínicích je školou trojtřídní s celodenním provozem.

Od 1. 9. 2021 je provoz v mateřské škole rozložen na devět a půl hodiny, v nové třídě v sokolovně je devět hodin. Pro velký zájem o umístění dítěte v mateřské škole byla navýšena kapacita mateřské školy k 1. 9. 2021 z 52 dětí na 67 dětí.

Mladší děti se vzdělávají ve třídě Broučci, střední děti ve třídě Medvíďata v sokolovně a nejstarší děti a předškoláci se vzdělávají ve třídě Koťátka.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. V novém školním roce budou pracovat s dětmi paní učitelky podle svého školního vzdělávacího programu ve všech třídách.

MŠ U Školky – Broučci a Koťátka na mapy.cz
MŠ U Sokolovny – Medvíďata na mapy.cz

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy U Školky: 7.00 – 16.30 hodin
Provoz mateřské školy U Sokolovny: 7.00 – 16.00 hodin

Rodiče jsou povinni si vyzvednout svoje dítě z mateřské školy nejpozději v 16.20 h (15.50 h U Sokolovny). Pozdní ODCHOD bude evidován. Opakované pozdní odchody jsou považovány za porušení vnitřního řádu školy a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

„Školkovné“
Školkovné, neboli úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole, pro šk. rok 2021-2022 činí 340,- Kč.

Neplatí předškoláci a děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“: 27 – 049 183 0227 / 0100

Co připravit dětem do MŠ

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den nebo do 8.00 h ráno.

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 60,- Kč.

Telefon do školní jídelny: 541 264 948

Číslo účtu na stravné: 27 – 872 318 0267 / 0100

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Denní program přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí v jednotlivých třídách.

Uspořádání dne v MŠ ve šk. roce 2021-2022

Od 7:00Zahájení provozu ve třídě Broučci
Od 7:30Zahájení provozu ve třídě Koťátka
7:00 – 8:45Scházení dětí, činnosti dle vlastního výběru dětí, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, pohybové hry, zdravotní cvičení
Do 8:30Příchod dětí do MŠ
8:45 - 9:15Hygiena, dopolední přesnídávka
9:15 - 9:45Komunitní kruh, společné vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, aktivity nabízené učitelkou, práce ve skupinkách – projekty, logopedie, příprava do školy, kulturní akce v MŠ i mimo
10:00 - 12.00Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, při nepřízni počasí cvičení, volná hra, dokončování činností
z dopoledne, kulturní akce v MŠ i mimo
12.00 - 12:30Oběd - hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 12:45Vyzvedávání dětí po obědě
12:45 - 14:00Četba pohádky, odpočinek s možností spánku
Od 14:00Průběžná svačina
Od 14:30Vyzvedávání dětí z MŠ
14:00 - 15:30Volná hra, navazování na činnosti z dopoledne, skupinové
práce - projekty, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí,
v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě MŠ
15:30Ukončení provozu třídy Koťátka, spojení tříd
16:00Ukončení provozu třídy Medvíďata
16:30Ukončení provozu třídy Broučci


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost apod….

Nadstandardní činnost pro předškoláky
Účast v projektech:

Další společné akce konané ve spolupráci se základní školou
Drakiáda, Svatomartinský průvod, Možná přijde i Mikuláš, …
Na květen připravujeme besídku pro maminky.

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Hana Burianová
Mateřská škola I. - Broučcci
třídní učitelkaJitka Dufková
učitelka MŠSabina Swiechová
školnice MŠMartina Romanovská
asistentka pedagogaEdita Holmanová
Mateřská škola II. - Medvíďata
třídní učitelkaMichaela Stránská, DiS
učitelka MŠLucie Smolenová
školnice MŠ, kuchařkaHana Martinů
Mateřská škola III. - Koťátka
zástupce pro předškolní vzděláváníBc. Pavlína Kozinová
učitelka MŠNikola Jančíková
školní asistentkaTerezie Pekaříková
školnice MŠVěra Jindřichová
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníLenka Rauschová
kuchařkaBarbora Knoflíčková
kuchařkaVěra Dostálová

Organizace školního roku 2021 – 2022

Zahájení školního vyučování1. 9. 2021
Podzimní prázdniny27. 10. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny23. 12. 2020 - 2. 1. 2022
Výuka začíná3. 1. 2022
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2022
Pololetní prázdniny4. 2. 2022
Jarní prázdniny7. 3. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny14. 4. 2022
Ukončení vyučování30. 6. 2022
Školní rok 2022 - 2023 začíná1. 9. 2022

Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku 2019-2020.