Mateřská škola

Zápis do MŠ pro šk. rok 2020-2021

Zápis do MŠ pro šk. rok 2020-2010 se bude konat 5. května 2020.

Motto

„A kdyby nic jiného nezůstalo, než stopa takového prožitku v každém z nás, kdyby jiného nezbylo než to, že budeme ochraňovat vše, co považujeme za krásné, stačilo by to.“

Mateřská škola v Moravských Knínicích je školou dvoutřídní s celodenním provozem. Od 1. 9. 2019 je provoz v mateřské škole rozložen na deset hodin. V obou třídách je po 25 dětech. K původní budově bylo dostavěno v rámci dotace nové křídlo druhé třídy i s hernou a zároveň byla postavena i nová školní kuchyně, která již počítá s dalším nárůstem strávníků.

Mladší děti se vzdělávají ve třídě MŠ I. Broučci, starší děti se vzdělávají ve třídě MŠ II. Koťátka. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V novém školním roce budou pracovat s dětmi paní učitelky podle svého školního vzdělávacího programu v obou třídách.

MŠ U Školky – Broučci a Koťátka na mapy.cz

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy: 6.45 – 16.45 hodin

Rodiče jsou povinni si vyzvednout svoje dítě z mateřské školy nejpozději v 16.40 h. Pozdní ODCHOD bude evidován. Opakované pozdní odchody jsou považovány za porušení vnitřního řádu školy a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

„Školkovné“
Školkovné, neboli úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole, pro šk. rok 2019-2020 činí 320,- Kč.

Neplatí předškoláci a děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“: 27 – 049 183 0227 / 0100

Co připravit dětem do MŠ

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den.

Telefon do školní jídelny: 541 264 948

Číslo účtu na stravné: 27 – 872 318 0267 / 0100

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 60,- Kč.

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Denní program přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí v jednotlivých třídách.

Uspořádání dne v MŠ ve šk. roce 2019-2020

Od 6:45Zahájení provozu ve třídě Broučci
Od 7:30Zahájení provozu ve třídě Koťátka
7:00 – 8:45Scházení dětí, činnosti dle vlastního výběru dětí, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, pohybové hry, zdravotní cvičení
Do 8:30Příchod dětí do MŠ
8:45 - 9:15Hygiena, dopolední přesnídávka
9:15 - 9:45Komunitní kruh, společné vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, aktivity nabízené učitelkou, práce ve skupinkách – projekty, logopedie, příprava do školy, kulturní akce v MŠ i mimo
10:00 - 12.00Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, při nepřízni počasí cvičení, volná hra, dokončování činností
z dopoledne, kulturní akce v MŠ i mimo
12.00 - 12:30Oběd - hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 12:45Vyzvedávání dětí po obědě
12:45 - 14:00Četba pohádky, odpočinek s možností spánku
Od 14:00Průběžná svačina
Od 14:30Vyzvedávání dětí z MŠ
14:00 - 16:00Volná hra, navazování na činnosti z dopoledne, skupinové
práce - projekty, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí,
v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě MŠ
16:00Ukončení provozu třídy Koťátka, spojení tříd
16:45Ukončení provozu třídy Broučci


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost apod….

Nadstandardní činnost pro předškoláky
Účast v projektech:

Další společné akce konané ve spolupráci se základní školou
Drakiáda, Uspávání zvířátek, Možná přijde i Mikuláš, Velikonoční jarmark, …

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Hana Burianová
Mateřská škola I.
učitelka MŠJitka Dufková
učitelka MŠMichaela Stránská, DiS
školnice MŠMartina Romanovská
Mateřská škola II.
zástupce pro předškolní vzděláváníBc. Pavlína Kozinová
učitelka MŠAlena Líšková
Školní asistentBc. Petra Matějková
školnice MŠVěra Jindřichová
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníZdeňka Pleskačová
kuchařkaLenka Rauschová
pomocná kuchařkaVěra Dostálová

Organizace školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního vyučování2. 9. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
Výuka začíná6. 1. 2020
Vysvědčení za I. pololetí30. 1. 2020
Pololetní prázdniny31. 1. 2020
Jarní prázdniny17. 2. – 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny9. 4. a 10. 4. 2020
Ukončení vyučování30. 6. 2020
Školní rok 2020 - 2021 začíná1. 9. 2020

Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku 2019-2020.