Mateřská škola

Motto

„A kdyby nic jiného nezůstalo, než stopa takového prožitku v každém z nás, kdyby jiného nezbylo než to, že budeme ochraňovat vše, co považujeme za krásné, stačilo by to.“

MŠ U Školky 210 – Broučci, Koťátka /předškoláci/  MŠ U Školky – Broučci a Koťátka na mapy.cz

MŠ U Sokolovny 161 – Medvíďata   MŠ U Sokolovny – Medvíďata na mapy.cz

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy U Školky: 6.30 – 16.30 hodin
Provoz mateřské školy U Sokolovny: 7.00 – 16.00 hodin

„Školkovné“
Školkovné, neboli úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole, pro školní rok 2022-2023 činí 360,- Kč/měsíc.

Neplatí předškoláci a děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“    27 – 049 183 0227 / 0100

Do textu uvádějte vždy celé jméno dítěte.

Co připravit dětem do MŠ

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den na e-mail jidelna@zs-kninice.cz nebo do 7.00 h ráno telefonicky.

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 60,- Kč.

Telefon do školní jídelny 541 264 948

Číslo účtu na stravné 27 – 872 318 0267 / 0100

Do textu vždy uvádějte celé jméno dítěte.

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Denní program přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí v jednotlivých třídách.

Uspořádání dne v MŠ ve školním roce 2022 – 2023

Od 6:30Zahájení provozu ve třídě Broučci
Od 7:00Zahájení provozu Medvíďata
Od 7:20Zahájení provozu ve třídě Koťátka
7:00 – 8:45Scházení dětí, činnosti dle vlastního výběru dětí, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, pohybové hry, zdravotní cvičení
Do 8:30Příchod dětí do MŠ
8:45 - 9:15Hygiena, dopolední přesnídávka
9:15 - 9:45Komunitní kruh, společné vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, aktivity nabízené učitelkou, práce ve skupinkách – projekty, logopedie, příprava do školy, kulturní akce v MŠ i mimo
10:00 - 12.00Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, při nepřízni počasí cvičení, volná hra, dokončování činností
z dopoledne, kulturní akce v MŠ i mimo
12.00 - 12:30Oběd - hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 12:45Vyzvedávání dětí po obědě
12:45 - 14:00Četba pohádky, odpočinek s možností spánku
Od 14:00Průběžná svačina
Od 14:30Vyzvedávání dětí z MŠ
14:00 - 15:30Volná hra, navazování na činnosti z dopoledne, skupinové
práce - projekty, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí,
v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě MŠ
15:30Ukončení provozu třídy Koťátka, spojení tříd
16:00Ukončení provozu třídy Medvíďata
16:30Ukončení provozu třídy Broučci


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně – stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost a další společné akce ve spolupráci se školou.

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Alexandra Ševčíková
e-mail: info@zs-kninice.cz
Mateřská škola I. - Broučcci
třídní učitelkaJitka Dufková
e-mail: dufkova@zs-kninice.cz
učitelka MŠBc. Sabina Swiechová
e-mail: swiechova@zs-kninice.cz
asistentka pedagogaLenka Morávková
e-mail: moravkova@zs-kninice.cz

školniceMartina Romanovská
Mateřská škola II. - Medvíďata
třídní učitelkaNikola Dvořáčková
e-mail: dvorackova@zs-kninice.cz
učitelka MŠLucie Nezvalová
e-mail: nezvalova@zs-kninice.cz
školnice MŠ Anna Kolosinska
Mateřská škola III. - Koťátka
zástupce pro předškolní vzděláváníBc. Pavlína Kozinová
e-mail: kozinova@zs-kninice.cz
učitelka MŠTerezie Pekaříková
e-mail: pekarikova@zs-kninice.cz
asistentka pedagogaEdita Holmanová
e-mail: holmanova@zs-kninice.cz
školnice MŠVěra Jindřichová
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníLenka Rauschová
e-mail: jidelna@zs-kninice.cz
kuchařkaHana Martinů
kuchařkaVěra Dostálová

Organizace školního roku 2022 – 2023

Zahájení školního vyučování1. 9. 2022
Podzimní prázdniny26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Výuka začíná3. 1. 2023
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2023
Pololetní prázdniny3. 2. 2023
Jarní prázdniny13. 3. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny6. 4. 2023
Ukončení vyučování30. 6. 2023
Školní rok 2022 - 2023 začíná4. 9. 2023