Mateřská škola

Motto

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“
Jan Ámos Komenský

 MŠ U Školky 210   Broučci, Medvíďata, Koťátka na mapy.cz

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy U Školky: 6.30 – 16.30 hodin

„Školkovné“
Školkovné, neboli úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole, pro školní rok 2023/2024 činí 400,- Kč/měsíc.

Neplatí předškoláci a děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, ne následujícího měsíce.

Číslo účtu na „školkovné“    27 – 491830227 / 0100

Do textu uvádějte vždy celé jméno dítěte.

Co připravit dětem do MŠ zde

Stravování v MŠ

Přihlášky na obědy lze vyzvednout u vedoucí školní jídelny v mateřské škole U Školky 210, kde se také odhlašují obědy v době nepřítomnosti dětí i žáků ve škole předcházející den na e-mail jidelna@zs-kninice.cz nebo do 7.00 h ráno telefonicky.

Oběd do nosičů si můžete vyzvednout pouze první den nemoci. Za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte platí rodiče 73,- Kč.

Telefon do školní jídelny 541 264 948

Číslo účtu na stravné 27 – 8723180267 / 0100

Do textu vždy uvádějte celé jméno dítěte.

Informace o stravování v MŠ

Vzdělávání v MŠ

Denní program přizpůsobujeme aktuální situaci a potřebám dětí v jednotlivých třídách.

Uspořádání dne v MŠ ve školním roce 2023 – 2024

Od 6:30Zahájení provozu ve třídě Broučci
Od 7:10Zahájení provozu ve třídě Medvíďata a Koťátka
6:45 - 8:45Scházení dětí, činnosti dle vlastního výběrů dětí, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, pohybové hry, zdravotní cvičení, výtvarné činnosti
Do 8:30Příchod dětí do MŠ
8:45 - 9:15Hygiena, dopolední přesnídávka
9:15 - 9:45Komunitní kruh, společné vzdělávání dle školního vzdělávacího programu, aktivity nabízené učitelkou, práce ve skupinkách – projekty, logopedie, příprava do školy, kulturní akce v MŠ i mimo, příprava na pobyt venku
9:45 - 11:45Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. Při nepřízni počasí cvičení, volná hra, dokončování činností z dopoledne.
11:45 - 12:30Příprava na oběd - hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:30 - 13:00Vyzvedávání dětí po obědě
12:45 - 14:00Četba pohádky, odpočinek s možností spánku, klidové činnosti
Od 14:00Průběžná svačina
Od 14:30Vyzvedávání dětí
14:00 - 16:30Volná hra, navazování na činnosti z dopoledne, skupinové práce-projekty, činnosti zaměřené na individuální rozvoj dětí, v případě pěkného počasí mohou aktivity probíhat na zahradě MŠ
15:15, 15:45Ukončení provozu třídy Koťátka, Medvíďata
16:30Ukončení provozu ve třídě Broučci


Pro bezproblémovou adaptaci v MŠ je důležité, aby vaše dítě zvládalo tyto dovednosti:

  • Řekne si samo, že potřebuje použít WC, nepoužívá pleny
  • Zvládá se samostatně umýt (ruce a pusu), utřít se do ručníku
  • Umí se samo najíst lžičkou, pít z hrníčku bez pítka
  • Nepoužívá dudlík

Nabídka programů a činností mateřské školy
Výtvarné činnosti, pohybové aktivity, příprava předškoláků, edukačně – stimulační skupiny – příprava předškoláků, dramatická výchova, čertovský den, vánoční dílnička s posezením, maškarní karneval, pravidelné vycházky do přírody, besídky, výstavy výtvarných prací, návštěvy divadel, kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnost a další společné akce ve spolupráci se školou.

S dětmi pracuje tento kolektiv

ředitelka ZŠ a MŠMgr. Alexandra Ševčíková
e-mail: info@zs-kninice.cz
Mateřská škola I. - Broučcci
třídní učitelkaJitka Dufková
e-mail: dufkova@zs-kninice.cz
učitelka MŠDana Pěkná
e-mail: pekna@zs-kninice.cz
asistentka pedagoga Ludmila Parasková
e-mail: paraskova@zs-kninice.cz
školniceMartina Romanovská
Mateřská škola II. - Medvíďata
třídní učitelkaBarbora Venclová, DiS.
e-mail: venclova@zs-kninice.cz
učitelka MŠBc. Pavla Večeřová
e-mail: vecerova@zs-kninice.cz
asistentka pedagogaLenka Morávková
e-mail: moravkova@zs-kninice.cz
školniceMartina Romanovská
Mateřská škola III. - Koťátka
zástupce pro předškolní vzděláváníBc. Pavlína Kozinová
e-mail: kozinova@zs-kninice.cz
učitelka MŠTerezie Pekaříková
e-mail: pekarikova@zs-kninice.cz
asistentka pedagogaEdita Holmanová
e-mail: holmanova@zs-kninice.cz
školní asistent Petra Bohdálková
školnice Věra Jindřichová
Školní jídelna, pracoviště U Školky 210
vedoucí stravováníLenka Rauschová
e-mail: jidelna@zs-kninice.cz
kuchařkaPavlína Večeřová
kuchařkaVěra Dostálová

Organizace školního roku 2023 – 2024

Zahájení školního vyučování1. 9. 2023
Podzimní prázdniny26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Výuka začíná3. 1. 2024
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2024
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny5. 2. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
Ukončení vyučování28. 6. 2024
Školní rok 2024 - 2025 začíná2. 9. 2024