Dokumenty školy

Školní řád zde

Dodatek č. 1 ke ŠŘ zde

Vnitřní řád školní družiny zde

Provozní řád školní družiny zde

Uvolnění žáka ze školy zde