I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Burianová

1. ročník

Počet žáků: 13

Vyučující:

Mgr. Hana Burianová ČJ
Mgr. Hana Bravencová M, PRV, VV, SP
Mgr. Anežka Jakubcová HV, TV

Rozvrh hodin šk. rok 2020-2021, I. pololetí

1.2.3.4.5.
PoČJČTM
ÚtMČJČTPRV
StMČJSPTVTV
ČtMČJČTČT
PRVVVVVHV