Školní družina 6. 4.

nebude v provozu z důvodu nezájmu ze strany rodičů.