II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Bravencová

2. ročník

Počet žáků: 14

Vyučující:

Mgr. Hana Bravencová ČJ, M
Mgr. Anežka Jakubcová TV, HV, VV
Bc. Dagmar Staroštíková PRV, SP

Rozvrh hodin šk. rok 2020-2021, I. pololetí

1.2.3.4.5.
PoČJMČTPRV
ÚtČJČTTVTV
StČJHVMČT
ČtČTČTČJHV
PRVVVVVMSP