Školní jídelna

Umístění

Školní kuchyně se nachází v budově mateřské školy na ulici U Školky 210. Zde se připravuje strava pro děti v mateřské škole a pro odloučené pracoviště základní školy Kuřimská.
Rozvoz stravy zajišťuje obec svým vozidlem a pracovníkem.

Aktuální jídelníček na www.jidelna.cz

Školní jídelna na mapy.cz

Pracovníci školní jídelny

vedoucí školní jídelnyLenka Rauschová
kuchařkaVěra Dostálová
kuchařkaPavlína Večeřová
školnice Broučci, MedvíďataMartina Romanovská
školnice KoťátkaVěra Jindřichová
školnice + výdej stravy
Miluše Šílová

Telefon: 541 264 948

Přihlášky

Přihlášky na obědy se rozdávají všem zájemcům vždy na konci školního roku.
Přihlášku lze vyzvednout i u vedoucí školní jídelny v MŠ U Školky.

Odhlašování obědů

Během školního roku se obědy odhlašují vždy předem do 14 hodin ve školní jídelně v MŠ U Školky nebo do 7.00 hodin na telefonním čísle 541 264 948.

V případě onemocnění mají rodiče nárok si vyzvednout oběd do jídlonosiče do 11:45 hodin prvního dne nemoci. Odběr obědů další dny nemoci není povolen. Další stravování nahlásí vždy rodiče den dopředu ve školní kuchyni.

Stravování v době vedlejších prázdnin závisí na zájmu strávníků. Po dohodě se zřizovatelem se jedná o minimálně 10 strávníků z každé organizace. Při nižším počtu se nevaří.
V případě přihlášeného, ale nevyzvednutého obědu se počítá částka 73,- Kč za oběd /cena od 1. 2. 2023/.

Stravné

Platby za stravné lze platit pouze přes účet školy.
Při zřízení stálé platby je potřeba nahlásit tyto údaje:

Název školní jídelny: Základní škola a Mateřská škola – školní jídelna
IČO: 708 754 81
Číslo účtu: 27 – 8723180267 / 0100
Konstantní symbol: 308
Text: jméno a příjmení dítěte

Datum splatnosti je do 14 dne daného měsíce bez hlavních prázdnin. Měsíční splátka je určena podle kategorie, ve které se dítě stravuje.

Cena obědů

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 Sb. Jsou strávníci podle data narození zařazeni do věkových skupin po dobu školního roku, tj. od 1.9. do 31. 8.

Kategorie: 3-6 let, 7-10 let, 11-14 let a 15 a více let.

Děti MŠ 3-6 let:

cena měsíčně
celý den 48,00 Kč 960,- Kč

Děti MŠ 7 let:

cena měsíčně
celý den 52,00 Kč 1040,- Kč

Žáci ZŠ 7-10 let:

cena měsíčně
oběd 30,00 Kč 600,- Kč

Žáci ZŠ 11-14 let:

cena měsíčně
oběd 33,00 Kč 660,- Kč

Při sestavování jídelníčku se řídíme výživovými normami dle vyhlášky o školním stravování. S obsahem jídelníčku se můžete seznámit v ZŠ a MŠ ve vstupní chodbě nebo v šatně.

Přehled alergenů

Přehled alergenů je k dispozici ke stažení zde.