Školní jídelna

Umístění

Školní kuchyně se nachází v budově mateřské školy na ulici U Školky 210. Zde se připravuje strava pro děti v mateřské škole a na odloučeném pracovišti mateřské školy v sokolovně, obědy pro žáky školy a pro zaměstnance obou pracovišť.
Rozvoz stravy zajišťuje obec svým vozidlem a pracovníkem.

Aktuální jídelníček na www.jidelna.cz

Školní jídelna na mapy.cz

Pracovníci školní jídelny

vedoucí školní jídelnyLenka Rauschová
kuchařkaVěra Dostálová
kuchařkaBarbora Knoflíčková
výdej obědů MŠ sokolovnaHana Martinů
výdej obědů ZŠMiluše Šílová

Telefon: 541 264 948

Přihlášky

Přihlášky na obědy se rozdávají všem zájemcům vždy na konci školního roku.
Výjimečně lze vyzvednout přihlášku u vedoucí školní jídelny v MŠ U Školky.

Odhlašování obědů

Během školního roku se obědy odhlašují vždy předem do 14 hodin ve školní jídelně v MŠ U Školky nebo do 8.00 hodin na telefonním čísle 541 264 948.

V případě onemocnění mají rodiče nárok si vyzvednout oběd do jídlonosiče do 11:45 hodin prvního dne nemoci. Odběr obědů další dny nemoci není povolen. Další stravování nahlásí vždy rodiče den dopředu ve školní kuchyni.

Stravování v době vedlejších prázdnin závisí na zájmu strávníků. Po dohodě se zřizovatelem se jedná o minimálně 10 strávníků z každé organizace. Při nižším počtu se nevaří.
V případě přihlášeného, ale nevyzvednutého obědu se počítá částka 60,- Kč za oběd.

Stravné

Platby za stravné lze platit pouze přes účet školy.
Při zřízení stálé platby je potřeba nahlásit tyto údaje:

Název školní jídelny: Základní škola a Mateřská škola – školní jídelna
IČO: 708 754 81
Číslo účtu: 27 – 872 318 0267 / 0100
Variabilní symbol: 320
Konstantní symbol: 0308

Je nutné uvést jméno dítěte, zejména v případě sourozenců.

Datum splatnosti je do 14 dne daného měsíce (podle nové vyhlášky) bez hlavních prázdnin. Vyúčtování probíhá dvakrát ročně zpět na účet. Měsíční splátka je určena podle kategorie, ve které se dítě stravuje.

Při opakovaném neplacení stravného v daném termínu může být strávník ze školního stravování vyloučen.

Cena obědů

Pro zajištění pitného režimu v MŠ je finanční částka hrazena současně se stravným. V ZŠ je finanční částka na nápoje hrazena zvlášť.

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 Sb. Jsou strávníci podle data narození zařazeni do věkových skupin po dobu školního roku, tj. od 1.9. do 31. 8.

Kategorie: 3-6 let, 7-10 let, 11-14 let a 15 a více let.

Děti MŠ 3-6 let:


cena nápoje měsíčně
celý den 36,00 Kč 4,- Kč 800,- Kč

Děti MŠ 7 let:


cena nápoje měsíčně
celý den 42,00 Kč 4,- Kč 920,- Kč

Žáci ZŠ 7-10 let:

cena měsíčně
oběd 27,00 Kč 480,- Kč

Žáci ZŠ 11-14 let:

cena měsíčně
oběd 27,00 Kč 540,- Kč

Zaměstnanci MŠ a ZŠ:

cena měsíčně
oběd 27,00 Kč 540,- Kč

Při sestavování jídelníčku se řídíme výživovými normami dle vyhlášky o školním stravování. S obsahem jídelníčku se můžete seznámit v ZŠ a MŠ ve vstupní chodbě nebo v šatně.

Přehled alergenů

Přehled alergenů je k dispozici ke stažení zde.