Školní jídelna

Umístění

Školní kuchyně se nachází v budově mateřské školy na ulici U Školky 210. Zde se připravuje strava pro děti v mateřské škole a na odloučeném pracovišti mateřské školy v sokolovně, obědy pro žáky školy a pro zaměstnance obou pracovišť.
Rozvoz stravy zajišťuje obec svým vozidlem a pracovníkem.

Aktuální jídelníček na www.jidelna.cz

Školní jídelna na mapy.cz

Pracovníci školní jídelny

vedoucí školní jídelnyLenka Rauschová
kuchařkaVěra Dostálová
kuchařkaPavlína Večeřová
školnice BroučciMartina Romanovská
školnice Koťátka Věra Jindřichová
školnice + výdej stravy KoťátkaAnna Kolosinska
školnice + výdej stravy
Miluše Šílová

Telefon: 541 264 948

Přihlášky

Přihlášky na obědy se rozdávají všem zájemcům vždy na konci školního roku.
Výjimečně lze vyzvednout přihlášku u vedoucí školní jídelny v MŠ U Školky.

Odhlašování obědů

Během školního roku se obědy odhlašují vždy předem do 14 hodin ve školní jídelně v MŠ U Školky nebo do 7.00 hodin na telefonním čísle 541 264 948.

V případě onemocnění mají rodiče nárok si vyzvednout oběd do jídlonosiče do 11:45 hodin prvního dne nemoci. Odběr obědů další dny nemoci není povolen. Další stravování nahlásí vždy rodiče den dopředu ve školní kuchyni.

Stravování v době vedlejších prázdnin závisí na zájmu strávníků. Po dohodě se zřizovatelem se jedná o minimálně 10 strávníků z každé organizace. Při nižším počtu se nevaří.
V případě přihlášeného, ale nevyzvednutého obědu se počítá částka 73,- Kč za oběd /cena od 1. 2. 2023/.

Stravné

Platby za stravné lze platit pouze přes účet školy.
Při zřízení stálé platby je potřeba nahlásit tyto údaje:

Název školní jídelny: Základní škola a Mateřská škola – školní jídelna
IČO: 708 754 81
Číslo účtu: 27 – 8723180267 / 0100
Konstantní symbol: 308
Text: jméno a příjmení dítěte

Datum splatnosti je do 14 dne daného měsíce bez hlavních prázdnin. Vyúčtování probíhá dvakrát ročně zpět na účet. Měsíční splátka je určena podle kategorie, ve které se dítě stravuje.

Cena obědů

Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 Sb. Jsou strávníci podle data narození zařazeni do věkových skupin po dobu školního roku, tj. od 1.9. do 31. 8.

Kategorie: 3-6 let, 7-10 let, 11-14 let a 15 a více let.

Děti MŠ 3-6 let:

cena měsíčně
celý den 48,00 Kč 960,- Kč

Děti MŠ 7 let:

cena měsíčně
celý den 52,00 Kč 1040,- Kč

Žáci ZŠ 7-10 let:

cena měsíčně
oběd 30,00 Kč 600,- Kč

Žáci ZŠ 11-14 let:

cena měsíčně
oběd 33,00 Kč 660,- Kč

Při sestavování jídelníčku se řídíme výživovými normami dle vyhlášky o školním stravování. S obsahem jídelníčku se můžete seznámit v ZŠ a MŠ ve vstupní chodbě nebo v šatně.

Přehled alergenů

Přehled alergenů je k dispozici ke stažení zde.