CVČ

Centrum volného času dětem nabízí zájmové kroužky po skončení vyučování. Podílí se také na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci.

Centrum volného času nabízí:

  • ZUŠ Kuřim – výuka hry na flétnu a klávesové nástroje (pondělí 13:00)
  • kroužek Angličtina (v úterý pro 2. ročník)
  • náboženství ŘK (pátek 13:30)
  • kroužek Háčkování a vyšívání (1x týdně v úterý – 3., 4. a 5. ročník)
  • kroužek Keramika pro žáky školy i děti z mateřské školy (středa)
  • kroužek Šití (1x za 14 dnů ve čtvrtek pro dívky 3., 4. a 5. ročník)
  • kroužek Věda nás baví (čtvrtek)
  • kroužek „Sportík“ – pohybové hry pro žáky školy i děti z mateřské školy (čtvrtek 15:00)