Třídní schůzky a hovorové hodiny

třídní schůzky 8. 9. od 16 hod.

třídní schůzky 15. 9. od 16 hod.

hovorové hodiny 24.11. od 14 – 17 hod.

hovorové hodiny 12. 1. od 14 – 17 hod.