Organizace školního roku /třídní schůzky a hovorové hodiny/

Organizace vyučování 2023-2024

Zahájení školního vyučování              4. 9. 2023  /MŠ 1. 9. 2023/

Podzimní prázdniny                           26. 10. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny                             23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Výuka začíná                                       3. 1. 2024

Vysvědčení I. pololetí                        31. 1. 2024

Pololetní prázdniny                             2. 2. 2024

Jarní prázdniny                                  5. – 11. 2. 2024    

Velikonoční prázdniny                      28. 3. 2024

Ukončení vyučování                         28. 6. 2024

Školní rok 2023 – 2024 začíná           2. 9. 2024

Třídní schůzky, hovorové hodiny – čtvrtek

zahajovací třídní schůzka   1. ročník    4. září

  1. třídní schůzky                 14. 9 .2023        v 16 hod.
  2. hovorové hodiny            23.11. 2023       14–17 hod.
  3. hovorové hodiny             11. 1. 2024       14-17 hod.
  4. třídní schůzky                 11. 4.  2024       v 16 hod.
  5. hovorové hodiny               6. 6. 2024       14-17 hod.

 třídní schůzka MŠ 7. 9. 2023 v 16 hod.

Den otevřených dveří ZŠ 6. 3. 2024 od 8–10 hodin, ŠD 13.30 – 14.30 hod.

Den otevřených dveří MŠ 17. 4. 2024 od 16 hod.

Plavání 2.-5. ročník ST 11. – 12.30 hod. 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6.