Organizace školního roku /třídní schůzky a hovorové hodiny/

ŘÍJEN

1.-7. 10. ZŠ Logická olympiáda /3.-5.r./

        4. 10. ZŠ Dopravní výchova 4.r.

 10. 10. ZŠ Country tance

 11. 10. ZŠ + OÚ Kontejner na papír

 15. 10. MŠ Den otevřených dveří

 19. 10. ZŠ Rodilý mluvčí 4. a 5.r.

 20. 10. MŠ Kouzelník

22.-28. 10. MŠ+ZŠ Logická olympiáda 1.a 2.r.

 23. 10. ZŠ Ptačí ostrov 1. a 2.r.

 31. 10. ŠD Dýňo-dlabání, Halloweenská párty

 31. 10. ZŠ Rozmarýnek 3., 4. a 5.r.

ZÁŘÍ

7. 9. MŠ Třídní schůzky 16 hod.

8. 9. ZŠ Adaptační den „Rytíři a princezny“

14. 9. ZŠ Třídní schůzky 16 hod.

15. 9. ZŠ Výlet do neznáma 3. a 4. roč., Tajemný výlet 5. roč.

18. 9. Den v přírodě 1. a 2. roč.

20. 9. ZŠ Dopravní výchova teorie 4. a 5. roč.

ŠD Stavění domečků pro skřítky I. a II. oddělení

21. 9. ZŠ Focení do novin 1. roč.

ŠD Loučení se s létem III. oddělení

24. 9. ZŠ a MŠ Drakiáda

27. 9. ZŠ Projekt sv. Václav 1. roč.

28. 9. STÁTNÍ svátek

29. 9. SANITÁRNÍ den

Organizace vyučování 2023-2024

Zahájení školního vyučování              4. 9. 2023  /MŠ 1. 9. 2023/

Podzimní prázdniny                           26. 10. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny                             23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Výuka začíná                                       3. 1. 2024

Vysvědčení I. pololetí                        31. 1. 2024

Pololetní prázdniny                             2. 2. 2024

Jarní prázdniny                                  5. – 11. 2. 2024    

Velikonoční prázdniny                      28. 3. 2024

Ukončení vyučování                         28. 6. 2024

Školní rok 2023 – 2024 začíná           2. 9. 2024

Třídní schůzky, hovorové hodiny – čtvrtek

zahajovací třídní schůzka   1. ročník    4. září

  1. třídní schůzky                 14. 9 .2023        v 16 hod.
  2. hovorové hodiny            23.11. 2023       14–17 hod.
  3. hovorové hodiny             11. 1. 2024       14-17 hod.
  4. třídní schůzky                 11. 4.  2024       v 16 hod.
  5. hovorové hodiny               6. 6. 2024       14-17 hod.

 třídní schůzka MŠ 7. 9. 2023 v 16 hod.

Den otevřených dveří ZŠ 6. 3. 2024 od 8–10 hodin, ŠD 13.30 – 14.30 hod.

Den otevřených dveří MŠ 17. 4. 2024 od 16 hod.

Plavání 2.-5. ročník ST 11. – 12.30 hod. 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6.