Základní škola

Základní škola

Žáci jsou v novém školním roce 2020-2021 rozděleni do pěti tříd podle ročníků.

Školní družina pracuje ve dvou odděleních. První oddělení pro žáky 1., 4. a 5. ročníku, druhé oddělení budou tvořit žáci 2. a 3. ročníku.

S nárůstem žáků stoupá a mění se kolektiv pracovníků v ZŠ a MŠ.

V prvním až pátém ročníku vyučujeme podle svého školního vzdělávacího programu „Škola poznání“. Tento vzdělávací program naší školy nabízí možnost zpestření výuky didaktickými hrami, projektovým vyučováním – řešení úkolů běžného života jako součást výuky, vyučováním v blocích, integrovaným učením. Podporuje zájem dětí o život a rozvoj obce, oživuje lidové tradice a zvyky.

Mimořádně nadaní žáci se připravují na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami se mohou učit podle individuálního vzdělávacího plánu, aby zvládly učivo daného ročníku.

Po skončení 5. ročníku pokračují žáci ve školní docházce na ZŠ Jungmannova v Kuřimi.

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-2020 se koná 7. dubna 2021.

Informace o jednotlivých třídách:

I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída

Provoz školy

Provoz v základní škole7.00 – 16.00 hodin
Provoz v mateřské škole7.00 – 16.30hodin
Provoz ve školní družině7.00 – 16.00 hodin

V době vyučování škola žákům zajišťuje:

 • pitný režim – čaj, šťáva, voda
 • Projekt Mléko do škol – státem dotované mléčné výrobky
 • Projekt Ovoce a zelenina do škol – státem dotované ovocné a zeleninové výrobky
 • stravování ve školní jídelně
 • účast na školních soutěžích – vědomostních, sportovních a výtvarných
 • návštěvy divadelních představení, exkurze, výchovné koncerty
 • školu v přírodě
 • plavecký výcvik pro žáky 1. – 4. ročníku (dle aktuálnho počtu žáků)

V průběhu školního roku s dětmi pracuje tento kolektiv.

Během roku pořádáme pro děti, rodiče a všechny ostatní z Moravských Knínic:

 • Drakiáda – tradičně na Hásově kopci
 • Svatomartinský průvod s lampionky 11. 11. 2020
 • během roku projektové dny
 • dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ
 • v dubnu „Školní akademie“ vystoupení žáků školy
 • lidové zvyky a tradice
 • výtvarné soutěže
 • návštěva divadelních představení dětí, které ještě naši mateřskou školu nenavštěvují
 • další společné akce

Centrum volného času:

Součástí školy je i Centrum volného času, které
dětem nabízí kroužek pohybové hry a kroužek angličtiny. Ve spolupráci se ZUŠ Kuřim
je organizována výuka hry na flétnu a klávesové nástroje. Podílí se také na pořádání
sportovních a kulturních akcí v obci.

Školní hrátky:

Několikrát do roka pořádáme pro žáky opakování a procvičování učiva v praxi, motivačně k ročním obdobím. Žáci pracují ve skupinách, učí se komunikovat, spolupracovat apod.

Organizace školního roku 2020-2021

Zahájení školního vyučování1. 9. 2020
Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Výuka začíná4. 1. 2020
Vysvědčení za I. pololetí28. 1. 2021
Pololetní prázdniny29. 1. 2021
Jarní prázdniny22. 2. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny1. 4. 2021
Ukončení vyučování30. 6. 2021
Školní rok 2021 - 2022 začíná1. 9. 2021

Učební plán 2020-2021

ŠVP 1. – 5. ročník
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
ČJ8ČJ9ČJ8ČJ7ČJ7
M4M4M5M5M5
PRV2PRV2AJ4AJ4AJ4
HV1HV1PRV3PŘ a VL4PŘ a VL4
VV2VV2HV1HV1INF1
TV2TV2VV1VV1HV1
SP1SP1TV2TV2VV2
SP1SP1TV2
celkem2021252526

Zvonění 2020-2021

1. hodina8:008:45
2. hodina9:009:45
3. hodina10:0510:50
4. hodina11:0511:50
5. hodina12:0012:45
6. hodina12:5513:40
7. hodina13:4514:30
8. hodina14:3515:20