Základní škola

Základní škola

Žáci jsou v novém školním roce 2023-2024 rozděleni do pěti tříd podle ročníků.

Školní družina pracuje ve třech odděleních.

S nárůstem žáků stoupá a mění se kolektiv pracovníků v ZŠ a MŠ.

V prvním až pátém ročníku vyučujeme podle svého školního vzdělávacího programu „Škola poznání“. Tento vzdělávací program naší školy nabízí možnost zpestření výuky didaktickými hrami, projektovým vyučováním – řešení úkolů běžného života jako součást výuky, vyučováním v blocích, integrovaným učením a kooperativním učením. Podporuje zájem dětí o život a rozvoj obce, oživuje lidové tradice a zvyky.

Mimořádně nadaní žáci se připravují na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami se mohou učit podle individuálního vzdělávacího plánu, aby zvládly učivo daného ročníku.

Po skončení 5. ročníku pokračují žáci ve školní docházce na ZŠ Jungmannova v Kuřimi, ZŠ Tyršova v Kuřimi nebo ZŠ Veverská Bítýška.

Informace o jednotlivých třídách:

I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída

Provoz školy

Provoz v základní škole7.00 – 16.00 hod.
Provoz v mateřské škole U Školky 2106.30 - 16.30 hod.
Provoz školní družiny7.00 - 16.00 hod.

V době vyučování škola žákům zajišťuje:

 • Projekt Mléko do škol – státem dotované mléčné výrobky
 • Projekt Ovoce a zelenina do škol – státem dotované ovocné a zeleninové výrobky
 • stravování ve školní jídelně
 • účast na školních soutěžích – vědomostních, sportovních a výtvarných
 • návštěvy divadelních představení, exkurze, výchovné koncerty
 • školu v přírodě
 • plavecký výcvik pro žáky 2. – 5. ročníku (dle aktuálního počtu žáků)

V průběhu školního roku s dětmi pracuje tento kolektiv.

Během roku pořádáme pro děti, rodiče a všechny ostatní z Moravských Knínic:

 • Drakiáda – tradičně na Hásově kopci
 • Svatomartinský průvod s lampionky
 • během roku projektové dny
 • dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ
 • vystoupení žáků školy k různým akcím
 • lidové zvyky a tradice
 • výtvarné soutěže
 • návštěva divadelních představení
 • další společné akce
 • Zahradní slavnost

Centrum volného času:

Součástí školy je i Centrum volného času, které
dětem nabízí kroužky.

Ve spolupráci se ZUŠ Kuřim je organizována výuka hry na flétnu a klávesové nástroje. Podílí se také na pořádání sportovních a kulturních akcí v obci.

Žáci mají možnost se účastnit výuky náboženství, která probíhá na naší škole.

Školní hrátky:

Několikrát do roka pořádáme pro žáky opakování a procvičování učiva v praxi, motivačně k ročním obdobím. Žáci pracují ve skupinách, učí se komunikovat, spolupracovat apod.

Organizace školního roku 2023-2024

Zahájení školního vyučování1. 9. 2023
Podzimní prázdniny26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Výuka začíná3. 1. 2024
Vysvědčení za I. pololetí31. 1. 2024
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny5. 2. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
Ukončení vyučování28. 6. 2024
Školní rok 2024 - 2025 začíná2. 9. 2024

Učební plán 2023-2024

ŠVP 1. – 5. ročník
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
ČJ8ČJ9ČJ8ČJ7ČJ7
M4M4M5M5M5
PRV2PRV2AJ4AJ4AJ4
HV1HV1PRV3PŘ a VL4PŘ a VL4
VV2VV2HV1INF1INF1
TV2TV2VV1HV1HV1
SP1SP1TV2VV+SP2VV+SP2
SP1TV1TV2
celkem2021252626

Zvonění 2023-2024

1. hodina8:008:45
2. hodina8:559:40
3. hodina9:5510:40
4. hodina10:5011:35
5. hodina11:4512:30
6. hodina12:4013:25
7. hodina13:3514:20