Maškarní karneval

Středa, 1. Únor 2017

Po ostatkové zábavě se v  neděli 26. 2. 2017 koná v sokolovně v 15.00 h tradiční maškarní karneval, který připravují maminky při SRPŠ pod vedením paní Bravencové, Helanové a Nedomové. 

Pokud máte zájem přispět finanční částkou nebo věcným darem, obracejte se na tyto maminky nebo zanechejte dar v mateřské škole nebo v ředitelně.          

Pozvánka

Kroužek Zpěváci

Středa, 1. Únor 2017

Od čtvrtka  2. února začne pracovat kroužek Zpěváci“ pro žáky, kteří se přihlásili na začátku roku u paní učitelky Valáškové nebo pro  nové zájemce. Kroužek se bude scházet pravidelně každý čtvrtek od 13-14 hodin ve společenském sále základní školy.

Novou vedoucí kroužku bude paní Hanka Bravencová.

Zápis do mateřské školy

Středa, 1. Únor 2017

V úterý 2. května 2017 se koná v zápis do mateřské školy v Moravských Knínicích v době od 13.00 -16.00 h.  v budově základní školy.

Termín, místo konání zápisu a kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání schválilo zastupitelstvo obce.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 15. dubna 2017 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále jsou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.

Velikonoční prázdniny

Středa, 1. Únor 2017

Ve čtvrtek 14. 4. 2017 jsou velikonoční prázdniny, v pátek 15. 4.  je státní svátek.

Zápis do základní školy

Středa, 1. Únor 2017

Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schválilo termín a místo konání zápisu do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice, který se koná 11. dubna 2017. Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13.00 – 16.00 hodin.

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a starší.  

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do ZŠ a zápisní lístek si můžete si vyzvednout od 1. dubna 2017 v ředitelně základní školy, dále jsou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.

Jarní výstava s jarmarkem

Středa, 1. Únor 2017

Již čtrnáctým rokem si můžete  prohlédnou výtvory dětí a žáků školy s jarní a velikonoční tematikou, můžete si je zakoupit na velikonočním jarmarku, který se koná  v sále sokolovny v sobotu 8. dubna 2017 v 10.00 h. Jarmark je doplněn vystoupením dětí mateřské školy a žáků základní školy.  

Noc s Andersenem

Středa, 1. Únor 2017

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny a další do projektu zapojené instituce ve střední Evropě chtějí povzbudit zájem dětí o čtení, které je v dnešním způsobu života Popelkou – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly i vysedáváním před televizní obrazovkou či počítačovými monitory. Laická i odborná veřejnost často konstatuje, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Víme, že existuje docela jednoduchá cesta: dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Termín je vztahuje k výročí dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Letošní rok je ve znamení „Čtyřlístku“, party zvířátek, kteří prožívají spoustu dobrodružství.

V pátek 31. března se sejdou děti ve škole, kde budou pro ně připraveny různé úkoly a  společné čtení. Ráno v 8.00 h si je vyzvednou rodiče.

Zahájení plaveckého výcviku

Středa, 1. Únor 2017

Od 27. 3. 2017 budou každé pondělí žáci školy i předškoláci z mateřské školy dojíždět do Wellness do Kuřimi na lekce plavání.
Celkem proběhne 10 lekcí.

Matematický Klokan a Cvrček

Středa, 1. Únor 2017

Naše škola se opět zapojí do mezinárodní matematické soutěže Klokan a Cvrček.

Vzhledem k tomu, že oficiální termín 17. 3. 2017 připadá na pátek, kdy má naše škola jarní prázdniny, proběhnou kategorie Cvrček (2.-3. ročník) a Klokánek  (4.-5. ročník) v nejbližším termínu, to je v úterý 21. března 2017.

Jarní prázdniny v základní škole

Středa, 1. Únor 2017

Žáci ZŠ mají od 13. 3. do 17. 3. 2017 jarní prázdniny.
Provoz v budovách ZŠ a MŠ upřesníme. 

 Pololetní prázdniny

Středa, 1. Únor 2017

Žáci základní školy mají v pátek 3.2. 2017 pololetní prázdniny, aby načerpali síly na druhé pololetí.

Provoz v mateřské škole po zjištění zájmu rodičů bude v pátek pouze v budově MŠ I. U Školky.
Provoz ZŠ a MŠ ve všech budovách bude zahájen  v pondělí 6. 2. 2017