Zápis do mateřské školy

Neděle, 11. Březen 2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se koná v zápis do mateřské školy v Moravských Knínicích v době od 13.00 -16.00 h. v budově základní školy.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list si můžete si vyzvednout od 15. dubna 2018 v mateřské škole U Školky 210 nebo v ředitelně základní školy, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci ke stažení.

Zápis do základní školy

Neděle, 11. Březen 2018

Zápis do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice se koná 10. dubna 2018 v době od 13.00 -16. 00 hodin ve dvou třídách v 1. poschodí v budově základní školy.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.
Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.
Celý článek »

Školní výlet MŠ

Středa, 11. Duben 2018

Termín: 31. 5. 2018
Tento rok se mateřská škola vydává na školní výlet na zámek do Rájce–Jestřebí, kde je pro děti nachystáno plno zajímavostí.

Škola v přírodě

Úterý, 20. Březen 2018

Termín: 22. 5. – 26. 5. 2017

V tomto roce vyjíždíme na školu v přírodě do Šafránkova mlýna u Drahonína.

Ředitelské volno

Neděle, 11. Březen 2018

Dne 30. 4. 2018 je přerušen provoz ve všech budovách ZŠ a MŠ. Rodiče byli seznámeni na SRPŠ v září 2017.

Provoz bude obnoven ve středu 2. května 2018.

Dopravní výchova

Neděle, 11. Březen 2018

Dopravní výchova – teorie
Pro žáky 4. a 5. ročníku začíná ve škole teoretická příprava pro cyklisty z Centra Amavet Brno.

Dopravní výchova – praxe
Pořádně proškoleni pojedou žáci 4. a 5. ročníků na praktické zkoušky v jízdě na kole na dopravní hřiště v Brně Řečkovicích. Helmu na kolo musí mít žáci svoji.
Termín bude upřesněn.

Den otevřených dveří v MŠ

Neděle, 11. Březen 2018

Pokud máte zájem se podívat, jak vypadá prostředí mateřských škol, můžete přijít na „Den otevřených dveří“, který se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018 v obou budovách mateřských škol od 8.30 – 10.00 h.

Den otevřených dveří v ZŠ

Neděle, 11. Březen 2018

Dne 21. března 2018 proběhne v od 8.00. – 9.30 Den otevřených dveří v 1. třídě základní školy.
Můžete se přijít podívat, jak se učí děti v 1. ročníku. Budeme se na Vás těšit.

Na webových stránkách školy v sekci ke stažení je umístěno shrnutí, jak se připravit na školní docházku pod názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a stručný přehled toho, co by mělo dítě zvládat, aby mohlo úspěšně pokračovat v základní škole.

Pozorně si to přečtěte a do začátku školní docházky ještě máte čas s dětmi mnoho věcí zdokonalit.

Návštěva učitelek v MŠ „Technické školky“

Neděle, 11. Březen 2018

V pátek 6. 4. 2018 odpoledne se opět přijedou podívat do naší školky paní učitelky z okolních mateřských škol Brno- venkov, které se nově zapojily do projektu „Technické školky“.

Tentokrát uvidí i naše děti, jak se umí „poprat s opravdovým nářadím“ a pochlubí se paním učitelkám svými znalostmi a dovednostmi.
Poprvé se letos paní učitelky do naší školky podívaly v přípravném týdnu, kdy tam ještě děti nebyly.

Zahájení plaveckého výcviku

Neděle, 11. Březen 2018

Zahájení plaveckého výcviku

Pozor!!! Poprvé a podruhé jedeme v pátek 6. 4. a v pátek 13. 4. 2018., odjezd 10.40 h od školy.

Potom vždy v pondělí: 23. 4., 7. 5. , 14. 5., 28. 5. ,4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2018 je závěrečná lekce.

Žáci školy i předškoláci z mateřské školy dojíždět do Wellness do Kuřimi na lekce plavání. Celkem bude 10 lekcí.
Odjezd od základní školy v 10.40 h. Návrat ke škole asi v 12.30 h. Děti z mateřské školy budou odjíždět od sokolovny ve stejnou dobu.

S sebou do batůžku: Plavky, ručník, sprchový šampon, popřípadě plavecké brýle, děvčata s dlouhými vlasy koupací čepici. Všechno je potřeba podepsat.