Technické školky

Naše mateřská školka se projektu „Technické školky“ účastní od jeho začátku v roce 2013. Postupem času se tento úspěšný projekt rozšířil i za hranice České republiky a například díky němu navázala naše školka spolupráci se školkou v obci Turčianska Štiavnička na Slovensku.

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Je vytvořeno několik základních úloh zaměřených na technické obory.

  1. Technické školky 2013
  2. Technické školky 2015
  3. Technické školky 2016 – 2019
  4. Technické školky – návštěva 2018
  5. Technické školky – návštěva ze Slovenska 2019

Oficiální stránky projektu Technické školky

Na tento projekt navazuje projekt Společné technické školky.