Úplata za předškolní a zájmové vzdělávání

Dle rozhodnutí starosty obce je výše úplaty za předškolní vzdělávání 500 Kč/měsíc/dítě.

Vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně.

Výše úplaty za zájmové vzdělání 200 Kč/měsíc/ dítě.

V případě dvoudenní nebo ranní družiny činí úplata 100 Kč/měsíc/dítě.