Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

zveme vás na informační schůzku dne 6. 6. 2024 v 16 hod. v budově mateřské školy U Školky 210.

Těší se na vás paní zástupkyně pro předškolní vzdělávání

Bc. Pavlína Kozinová a paní učitelky.