Den otevřených dveří na ZŠ středa 6. 3. 2024

Dne 6. 3. bude na naší škole možnost nahlédnout do hodin a to 8 – 10 hodin.

Ve školní družině vám budou k dispozici paní vychovatelky a to od 13.30 – 14. 30 hodin.

Jste všichni srdečně zváni!