Stávka pedagogických i nepedagogických pracovníků 27. 11. 2023

Oznamujeme rodičům, že zaměstnanci školy podporují stávku školských odborů, tzn. že v základní škole a mateřské škole bude 27. 11. 2023 přerušen provoz.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek financí by nepochybně vedl ke snížení počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, v nichž je vzdělávání efektivnější. Je ohrožena existence malotřídních škol. 

Děkujeme za pochopení.