Kouzelen nabídka:

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat, že v Kuřimi se nachází centrum speciálně pedagogické podpory KOUZELEN, které je určeno pro děti s různými obtížemi.

Nabízí pomoc dětem s:

– poruchou autistického spektra (PAS)

– poruchou chování a emocí

– ADHD

– ADD

– vývojovou dysfázií

– specifickými poruchami učení (SPU)

Aktuálně nabízí např. DYS.KO kroužek na celý školní rok pro děti ve věku:

6-9 let, od úterý, 19. září * 14:00-15:30 a pak pravidelně každé úterý 

9-12 let, od pátku, 22. září * 15:00-16:30 a pak pravidelné každý pátek

Kroužek je zaměřen na rozvoj myšlení  a práci s informacemi. Ukázková hodina se koná                ve čtvrtek 7. září v 17:00 – 19:00, na kterou je potřeba se zaregistrovat.

Podrobné informace o centru KOUZELEN (nabídka služeb, akce, rezervace, atd.) naleznete na jejich webových stránkách www.kouzelen.cz.