Matematická olympiáda

Gratulujeme úspěšným řešitelkám školního kola matematické olympády

Magdaleně Bravencové a Elišce Dvořákové k postupu do okresního kola, které se koná 25. 1. na ZŠ Tišnov.

Čas prezence v Tišnově:
7.50 – 8.20 hod.
Začátek soutěže v Tišnově:
8.30 hod.
Pozvaní žáci kategorie Z5 budou samostatně řešit 3 úlohy v průběhu 90 minut.
Žáci si s sebou vezmou:
rýsovací a psací potřeby, tabulky (není možno půjčovat na místě).