Karneval 19. 2. 2023

Vážení rodiče, dne 19. 2. pořádají zástupci rodičů dětský karneval, který se uskuteční dne 19. 2. v sokolovně. Tímto se na vás obracím s prosbou o jakékoliv přispění dětem do malé a velké tomboly /vhodné jsou hračky, které nevykazují známky opotřebení, hry, drobnosti nebo dary dle vlastního uvážení/. Sběrné místo je na ZŠ Kuřimská 99 nebo MŠ U Školky 210. Děkujeme.