Třídní schůzky dne 15. 9. od 16 hod. na ZŠ

Potvrďte prosím třídním učitelkám Vaši účast. Děkuji