Velký papírový den

Vážení občané Moravských Knínic,
rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy,
zúčastněte se s námi

SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

„Soutěž s panem Popelou“.

Veškerý starý papír – netříděné – noviny, časopisy, kartony apod. můžete odevzdat do přistaveného kontejneru u budovy základní školy – „za rohem“ od pondělí 22. 3. 2021 do pátku 26. 3. 2021.

Soutěží se o nejvyšší množství odevzdaného papíru za školu.
Od 15. března 2021 bude sběr financován ve výši 0,80 Kč /kg.

Chráníme přírodu a životní prostředí v naší obci.

Děkujeme.
Ředitelka ZŠ a MŠ