Termíny přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia

informace pro zákonné zástupce žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na víceletá gymnázia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

MŠMT prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 30. dubna 2021 tak, aby zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Vyzvednutí zápisového lístku sice není zakázáno, protože je považováno za nezbytně nutný úřední úkon, ale v současné situaci, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce pracovat z domova a všeobecně je vhodné snížit mobilitu a setkávání osob, může být komplikované zápisové lístky předávat (nebo si je vyzvednout). Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Vedení školy bude zápisové lístky vydávat zákonným zástupcům proti podpisu vždy ve středu od 10.00 – 14.00 po telefonické domluvě.