Nová třída mateřské školy

V souvislosti se zjišťováním zájmu zákonných zástupců o volná místa v mateřské škole se ukázalo, že počet zájemců je mnohem větší, než je v současné době možné přijmout.

Proto jsme se s vedením obce dohodli na prozatímní otevření malé třídy v prostorách prvního patra v sokolovně, které jsme již v minulosti vyzkoušeli a dobře se nám osvědčilo. V plánu je přístavba nové třídy nad současnou starou částí mateřské školy U Školky 210.

Po navýšení kapacity mateřské školy bude v květnu 2021 vypsáno výběrové řízení na pozice:
1. učitelka základní školy – 1 úvazek
2. učitelka mateřské školy – 1 úvazek
3. učitelka mateřské školy – 0,5 úvazku
4. pro sokolovnu: 4 hodiny kuchařka na výdej stravy a školnice 5 hodin