Zájem o místo v ZŠ nebo MŠ

Vážení rodiče,

termín zápisu dětí do mateřské a základní školy je sice ještě hodně daleko, ale až nastane, bude již pozdě na řešení případné zvýšené poptávky po volných místech především v mateřské škole.

Obracím se proto s předstihem na všechny rodiče a zákonné zástupce, včetně těch, kteří teprve uvažují o bydlení v Moravských Knínicích. Máte-li zájem, aby Vaše děti navštěvovaly mateřskou školu v místě bydliště, případně nově i základní školu (obec je spádová pro MŠ i ZŠ), prosíme, abyste nám toto sdělili formou krátké zprávy na ředitelství školy.

Nejedná se o závazné přihlašování – cílem tohoto průzkumu je získat dostatečné informace na to, abychom mohli s vedením obce situaci s předstihem vyhodnotit a následně pak podniknout kroky k maximálnímu uspokojení poptávky. Neradi bychom zájemce o umístění v mateřské škole v květnu zklamali větou, že nemáme volné místo. V období po zápisu do mateřské školy, který dle zákona probíhá právě až v polovině května, se nám totiž významně snižuje možnost provést adekvátní stavební úpravy a změny, pokud bude kapacita mateřské školy vyčerpaná.

Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že pro děti je velmi vyhovující navštěvovat mateřskou školu v místě bydliště a potom zde pokračovat na i základní škole. Po ukončení 5. ročníku přecházejí naši žáci na spádovou školu v Kuřimi, Jungmannova ulice nebo pokračují v povinné školní docházce na víceletých gymnáziích v Brně či Tišnově.

V případě Vašeho zájmu, prosím tedy, napište krátkou zprávu na vedení naší školy info@zs-kninice.cz.

Přeji všem pevné zdraví a radost z dětí.

Mgr. Hana Burianová,
ředitelka ZŠ a MŠ Moravské Knínice