Sběr starého papíru

Vážení rodiče,
v naší škole vedeme děti k ekologickému chování a osvojené návyky by si měly děti přenést i do svého domova. Učíme je třídit odpad a v minulých letech jsme využívali firmy, které starý papír odvážely a škola tak získala malou finanční částku na výtvarné práce nad rámec školy.

Bohužel v loňském roce na podzim přestaly firmy starý papír vykupovat. Nyní se ozvala firma, se kterou jsme dlouhá léta spolupracovali. Nabízí odvoz papíru zdarma, za nasbíraný papír se nebude platit.

Avšak můžeme se účastnit sběru papíru v rámci soutěže mezi školami: „Úkolem je během školního roku nasbírat co největší množství papíru“.

Budete-li provádět doma vánoční úklid, nastřádejte papír, v prosinci pravděpodobně v týdnu od 7. 12. 2020 bude zase na tři dny přistaven k naší škole kontejner, kam můžete starý papír odevzdat. Tento „Velký papírový den“ plánujeme ještě i na jaro a v květnu.

Děkujeme za příspěvek starého papíru.