Otevření školy pro 1. a 2. ročník od 18. 11. 2020

Pokyny k provozu základní školy (MŠMT)

Základní škola
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Po příchodu do budovy se bude žákům měřit teplota.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Začíná se podle platného rozvrhu před začátkem pandemie.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní družina
Provoz od 7.00 h – 16.00 h.
Ráno budou přicházet žáci 1. ročníku do dolní družiny k paní asistentce Rozmanové, žáci 2. ročníku do horní družiny k paní vychovatelce Staroštíkové.
Po obědě si převezme děti 1. ročníku paní vychovatelka Gecová.
Prosím, napište paní vychovatelce Gecové (gecova@zs-kninice.cz) a Staroštíkové
(starostikova@zs-kninice.cz), jak budou vaše děti odcházet z družiny odpoledne od 18. 11. 2020.

Školní stravování
Zařízení školního stravování je v provozu. Pro žáky v prezenční výuce v 1. a 2. ročníku se zájemci
o obědy od 18. 11. 2020 nahlásí samostatně ve školní jídelně nejpozději v pondělí 16. 11. 2020
na tel: 541 264 948
.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
– udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
– ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
– žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Ostatní žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, mohou si stravu odebrat ve výdejně základní školy na Kuřimská 99. V době od 12.15 h do 12.30 h si zazvoní u dveří školy na zvonek SÁL, nahlásí svoje jméno a služba danému dítěti donese oběd v “boxíku“ dolů ke dveřím. Dítě nesmí vstoupit do budovy. Zájemci o obědy od 18. 11. 2020 se samostatně nahlásí ve školní jídelně nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
(Všichni žáci byli automaticky odhlášeni na začátku distančního vzdělávání při uzavření školy.)

Různé:
Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit podle platného rozvrhu před uzavřením školy.
Doporučujeme, aby žáci měli na celodenní pobyt v budově školy 4 roušky, dvě dopoledne a dvě odpoledne, každou v samostatném sáčku, kam si je budou odkládat při jídle nebo vyměňovat znečištěnou roušku za čistou apod.

V hodinách TV budou žáci chodit na vycházky podle počasí a na venkovní přestávku do okolí školy. Dávejte dětem teplé oblečení, čepice, bundy a vhodné boty, těm, co jezdí autem, nebude stačit svetr!!! Počítejte také, že se mohou umazat.

Na čtvrtek si děti přinesou kufříky s pomůckami do výtvarné výchovy a světa práce.

O nástupu dalších ročníků 1. stupně budeme včas rodiče informovat.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Pokyny k otevření školy