Slavnostní zahájení školního roku 2020 – 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Slavnostní zahájení školního roku 2020 – 2021 proběhne v základní škole v úterý 1. září 2020 v 9.00 h ve společenském sále školy.

Žáci si přinesou jenom přezůvky.
Konec vyučování v 10.00 h. Provoz školní družiny 1. 9. od 7.00 – 14.00 h.
Oběd se vydává od 11.45 h.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Zahájení školního roku 2020 – 2021 proběhne v mateřské škole U Školky 210 v úterý 1. září 2020 od 6.45 h.

Moravské Knínice 25. 8. 2020

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy