Aktualizovaný přehled přijatých dětí do MŠ na šk. rok 2020-2021

Po navýšení kapacity mateřské školy byly do mateřské školy na šk. rok 2020-2021 přijaty děti s následujícím registračním číslem v souladu s kriterii přijímání dětí do mateřské školy.

MS-prehled-prijatych-deti-2020-2021-2-dil