Pokyny k otevření základní školy 25.5. 2020

Vážení rodiče,

posílám informace k otevření školy 25. 5. 2020.

Před školou si vyzvednou žáky jejich učitelé, vyberou podepsanou bezinfekčnost s datem 25. 5. 2020 nebo z neděle 24. 5. 2020.

Dále odevzdají žáci lístek s informací o odchodu ze školy: žák odchází samostatně nebo s doprovodem – bude v příloze.

Ve vestibulu bude všem žákům měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
Před školou je třeba zachovávat rozestupy podle hygienických pokynů MŠMT.

V pondělí ráno přicházejí nejdříve žáci 5. ročníku v 7.40, výuka jim začíná v 7.50h.

Další ročníky viz tabulka.

 

Příchod do školy

Začátek vyučování

Konec vyučování

Příchod na oběd

5. ročník

7.40h

7.50h

11.40h

11.50h

4. ročník

7.45h

7.55h

11.45h

11.50h

3. ročník

7.50h

8.00h

11.50h

12.10h

2. ročník

7.55h

8.05h

11.55h

12.10h

1. ročník

8.00h

8.10h

12.00h

12.10h

Každý žák bude mít na sobě roušku a další čistou bude mít s sebou v igelitovém sáčku. Bude probíhat pravidelná desinfekce rukou.

Pití a svačinu si budou žáci nosit svoje z domu. Všechny děti nahlášené do školy jsou přihlášené ke stravování. U oběda budou žáci dodržovat pravidla, se kterými budou v pondělí seznámeni. Po obědě odcházejí domů.

Přihlášené žáky na odpolední aktivity si bude po obědě vyzvedávat paní vychovatelka Gecová, která se jim bude odpoledne věnovat do 15.30h.

Žáci 1. – 2. ročníku se budou učit český jazyk, matematiku a prvouku. Žáci 3. ročníku český jazyk, matematiku, prvouku a anglický jazyk. Žáci 4. – 5. ročníku se budou učit český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu a přírodovědu.

Na první den si všichni žáci donesou psací potřeby, učebnice a sešity na první tři předměty. Další dny se budou řídit podle rozvrhu, který dostanou v pondělí 25. 5. 2020.

Dále si žáci v pondělí 25. 5. donesou svoje portfolia nebo složky, kde mají uloženo vše, co vytvořili při domácím procvičování, včetně rukodělných výrobků. V nejbližší době budeme informovat o tom, který den donesou portfolia žáci, kteří nechodí do školy. Zároveň si vyzvednou krabičky, kufříky, výkresy a úbory. Mohou poslat s portfolii zákonného zástupce.

Během června plánujeme focení – pouze společnou fotku celé třídy (památka na školní rok), bez focení skupinek a sourozenců. (To plánujeme až na Vánoce.)

Prosím, mějte trpělivost, pro nás je to také nový způsob s hygienickými požadavky a doufám, že se nám podaří společně vychytat drobné chybičky.

Děkuji Vám za spolupráci.

Přílohy:
Čestné prohlášní o bezinfekčnosti
Odchod dítěte domů po vyučování ze školy od 25.5. 2020

Moravské Knínice 20. 5. 2020

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy