Opatření ředitelky školy v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

V současné době dochází k šíření nového typu koronaviru COVID-19 i na území ČR. Nejčastějšími příznaky onemocnění je kašel, horečka, dušnost, bolesti svalů a kloubů. K přenosu onemocnění v současnosti dochází hlavně prostřednictvím úzkého kontaktu s nakaženou osobou, zejména tzv. kapénkovou infekcí, která je přenášena dotykem i vzduchem. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc zpravidla projevuje horečkami, které neustupují.

Z hlediska provozu školy je nutné neprodleně přijmout a dodržovat tato opatření:

1. Každodenní mokrý úklid prostor školy provádět s přídavkem dezinfekčního prostředku.
Odpovídá: školnice

2. Během dne kontrolovat na WC prostor školy dostatek tekutého mýdla, jednorázových ručníků a toaletního papíru.
Odpovídá: školnice

3. Pokud bude na trhu dostupná dezinfekce (nebo tekuté mýdlo) na odpovídající bázi, opatřit WC touto dezinfekcí.
Odpovídá: školnice

4. Do umýváren a kmenových učeben umístit tabulky „10 základních zásad“ (ČLK) a „Jak si správně mýt ruce“ (MZČR) s instrukcemi pro snížení rizika nakažení koronavirem, respektive i dalšími respiračními onemocněními.
Odpovídá: třídní učitelé a školnice

5. Seznámit žáky v nejbližší třídnické hodině s 10 základními zásadami pro období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, vydanými Českou lékárnickou komorou (zápis do třídních knih).
Odpovídá: třídní učitelé, ředitelka školy

6. Seznámit žáky v nejbližší třídnické hodině s instrukcí Ministerstva zdravotnictví ČR „Jak si správně mýt ruce“ (zápis do třídních knih)
Odpovídá: třídní učitelé, ředitelka školy

7. Upozornit žáky v nejbližší třídnické hodině, aby nedocházeli do školy při projevech nachlazení a
s začínajícím chřipkovým onemocněním. Dále, aby v případě, že se v rizikové době pohybovali v místech s nákazou, o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali ředitele školy
(i telefonicky 530 515 068 nebo emailem: info@zs-kninice.cz).
Odpovídá: třídní učitelé, ředitelka školy

8. Upozornit rodiče na webových stránkách školy, aby žáci nedocházeli do školy při projevech nachlazení a s začínajícím chřipkovým onemocněním. Dále, aby v případě, že se s rodiči v rizikové době pohybovali v místech s nákazou, o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali ředitele školy (i telefonicky 530 515 068 nebo emailem: info@zs-kninice.cz).
Odpovídá: ředitelka školy

Projednáno v mimořádné pedagogické radě 5. 3. 2020.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Podívejte se na aktuální úřední hodiny a formulář pro ošetřovné

Opatření ředitelky školy
Jak si správně mýt ruce
Desatero zásad při respiračních onemocněních