Zápis do základní školy

Aktualizace:

Zápis do první třídy základní školy se zatím přesouvá z 2. 4. 2020 na 28. 4. 2020. O podrobnostech budeme včas informovat.

Moravské Knínice 16. 3. 2020
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne zápis dětí do první třídy pro spádovou obec Moravské Knínice ve dvou třídách.
Zápis proběhne v budově základní školy v době od 13.00 – 16.00 hodin.

  • Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský průkaz (doklad totožnosti).
  • Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky si můžete vyzvednout od 16. března 2020 v ředitelně základní školy nebo ve II. třídě mateřské školy u paní učitelky Kozinové, dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“.
  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněným zápisním lístkem a žádostí o přijetí.
  • S žádostí o odklad školní docházky a se žádostí k zápisu je nutné se vždy dostavit do školy a nahlásit odklad.