Zápis do mateřské školy

V úterý 5. května 2020 proběhne zápis do mateřské školy pro děti ze spádového obvodu Moravské Knínice (mají zde trvalé bydliště) v době od 13.00 -16.00 h v budově základní školy v I. třídě.

  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti v posledním ročníku mateřské školy.
  • K zápisu si přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.
  • Žádost o přijetí do MŠ, zápisní lístek a evidenční list si můžete si vyzvednout od 20. dubna 2020 ve II. třídě mateřské školy u paní učitelky Kozinové. Dále budou formuláře umístěny na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“ jako pro zápis do základní školy.