Na skok na cestě kolem světa v Moravských Knínicích

Začátek letošního školního roku byl zpestřen a obohacen milou návštěvou z Anglie – rodinou Eaton, která se rozhodla podniknout cestu kolem světa. Odstartovali v České republice, v Moravských Knínicích.

James Eaton se na necelé dva měsíce stal žákem 4. ročníku, Sophie Eaton žákyní 2. ročníku a maminka Pavla si zkusila roli paní učitelky v české škole u žáků 4. a 5. ročníku. Připravila pro ně pondělní hodiny angličtiny.

Nejprve nám formou prezentace představila plánovanou cestu kolem světa a školu, kterou James a Sophie v Yorkshiru navštěvují. Další hodiny byly zaměřené na procvičení konverzace. Poslední hodina byla věnovaná odlišnosti ve výslovnosti anglické a americké.

Hodiny měla doplněné ukázkami na interaktivní tabuli a pracovními listy, které pro děti připravovala.  V úterý 15. října 2019 jsme se s touto milou rodinou rozloučili, popřáli jim šťastnou cestu a společně jsme si slíbili opětovné setkání v srpnu po návratu z daleké cesty. Můžete se těšit na plánované setkání s nimi a jejich zážitky.

Mgr. Vladimíra Šípková