Jdeme společně

Z aktivit MAP se již  jednoho projektu zúčastnila třetí třída. Setkání odborníka a žáků na téma – „Setkání pomáhá uvolnit a zlepšit vztahy v kolektivu“.

Žáci třetího ročníku hned ze začátku školního roku využili možnost  setkat se s dětskou psycholožkou MUDr. Taťjanou Horkou. Prostřednictvím příjemných sociálně – interakčních her mohli vyjádřit své názory na to, jaké je jejich postavení mezi spolužáky a jak se cítí ve škole po prázdninách. Diskuze se otevřela i směrem k tomu, co by žáci sami chtěli ve třídě a ve škole změnit a co by se pro to mohlo udělat.

Paní doktorka spolu se svým kolegou z oboru představila dále žákům, jakými způsoby mohou ventilovat přebytečně nahromaděnou energii a neklid ve vyučování i o přestávkách.

Především však žákům dokázala „přinést“ povzbuzení do nového školního roku a pozitivní nadhled na jejich osobní problémy.

 

Mgr. Anežka Jakubcová