III. třída (3. ročník)

Třídní učitelka: Mgr. Eva Flamichová

3. ročník

Počet žáků: 17

Vyučující:

Mgr. Eva Flamichová ČJ, M
Mgr. Lucie Procházková HV
Mgr. Petra Staňková TV, SP, VV
Bc. Dagmar Staroštíková PRV
Natálie Rozmanová Školní asistent ZŠ

Rozvrh hodin šk. rok 2018-2019, I. pololetí

1.2.3.4.5.6.
PoAJČJMVVSP
ÚtAJČJMPRVČJHV
StAJČJMTVTV
ČtAJČTPRVMČT
ČJMPRVČT