I. třída (1. a 3. ročník)

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Procházková

V této třídě se učí žáci 1. a 3. ročníku podle svého ŠVP ZV Škola poznání.

1. ročník

Počet žáků: 9

Vyučující:

Mgr. Lucie Procházková ČJ, M, Hv
Mgr. Eva Flamichová Prv, Sp, Tv
Bc. Dagmar Staroštíková VV / 1 a 3, Sp / 1
Mgr. Petra Staňková Asistent pedagoga

Rozvrh hodin šk. rok 2017-2018, I. pololetí

1.2.3.4.5.6.
PoČT / 1ČJVVVVPRV
ÚtMČJČTHV
StMTVTVČT
ČtMČJČTPRV
MČJČTSP

3. ročník

Počet žáků: 13

Vyučující:

Mgr. Lucie Procházková ČJ, M, AJ, SP, VV, HV
Mgr. Eva Flamichová PRV, TV
Klára Rotreklová Školní asistent ZŠ

Rozvrh hodin šk. rok 2017-2018, I. pololetí

1.2.3.4.5.6.
PoČJVVSPPRV
ÚtAJMČJČTHV
StAJMTVTVČTPRV / 3
ČtAJMČJČTM / 3
TVTVČJČTM