Technické školky – návštěva 2018

Dne 25. dubna 2018 naše Základní škola a Mateřská škola v Moravských Knínicích přivítala vzácnou mezinárodní návštěvu. Z mateřské školy v Popradu přijely dvě paní učitelky. Dále ze Školského pedagogického ústavu v Bratislavě: Prof. PhDr. M. Kožuchová, CSc, Mgr. M. Višňovská, PhD, Ing. P. Beck, náměstek pro školství Jmk Ing. Jan Vitula, Ing. M. Filip z Prefy Brno, Ing. J. Michele, vedoucí střediska technického vzdělávání Střední školy stavebních řemesel Bosonohy a „duchovní otec“ Technických školek – projektu z ČMA pan Ing. L. Mihalovič.

Navštívili mateřskou školu v sokolovně, kde se zajímali o práci dětí v projektu, ocenili dovednosti dětí při práci s pilkou, svěrákem apod. Potom navštívili základní školu, kde mohli vidět výstavku prací dětí ze školní družiny na téma „Technická družinka“. Jsou to děti, které prošli v mateřské škole projektem Technické školky a nyní pokračují v duchu projektu s recyklovatelným materiálem.
Delegace pokračovala dále do mateřské školy v Jinačovicích, která je také do projektu Technické školky zapojena.