Základní škola

Den otevřených dveří v nové MŠ

V neděli 2. září 2018 v 15. 00 h se koná slavnostní otevření nové třídy mateřské školy. Zveme širokou veřejnost k prohlídce nových moderních prostor pro děti.

Poděkování

Vedení školy děkuje všem, kteří naši školu podporovali během roku. Dětem, rodičům i pracovníkům školy přejeme dostatek času k odpočinku a nabrání sil do nového školního roku, který bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 9. 00 h ve společenském sále školy.

Ukončení školního roku v ZŠ a MŠ

V pátek ráno dostali žáci školy vysvědčení za svoji celoroční práci ve škole. Tento den mimořádně končí i provoz mateřské školy z důvodu stěhování z prostor sokolovny do nově otevřené třídy, která se dostavovala vedle původní budovy.

Výtvarná soutěž z knihovny

Vedoucí místní knihovny, paní Helanová, vyhlásila pro žáky školy výtvarnou soutěž na téma Hasiči. Sešlo se mnoho obrázků a odborná porota měla těžké rozhodování. Nakonec vyhlásila paní Helanová s panem starostou prvních pět vítězů ve dvou kategoriích. Pan starosta domluvil pro všechny vítěze exkurzi do Hasičské zbrojnice v Kuřimi na středu 27. června 2018.

Atletický den

V úterý 26.6. 2018 čekalo školáky opět sportování – prověřili se v několika atletických disciplínách.

Návštěva základní školy v Kuřimi

V pondělí ráno ještě před posledním plaveckým výcvikem navštívili páťáci Základní školu Jungmannova Kuřim, kam čtyři z nich nastoupí po prázdninách. Další dva žáci budou pokračovat na sportovní škole v Brně (fotbal) a dva žáci se dostali na víceleté gymnázium do Tišnova.

Malá technická univerzita

Projekt Malá technická univerzita, do kterého vstoupila naše škola, nabídla žákům zábavný technicky zaměřený vzdělávací program. První lekce proběhla v pátek 22. června 2018 ve dvou blocích na téma Malý architekt.

Pohádkový les

Bývalí žáci naší školy chystají každoročně pro své mladší kamarády Pohádkový les, kde musí skupinky žáků i dětí z obou mateřských škol plnit různé úkoly. Na konci putování je vždy čeká sladká odměna. Letošní Pohádkový les nachystala Zuzka Večeřová. Děkujeme jí i jejím spolužákům za výbornou akci.

T-Mobile Školní olympijský běh

Již podruhé se naše základní škola zúčastnila celostátního „T-Mobile Školního olympijského běhu“. Každý žák školy uběhl úspěšně danou délku trasy 500 m. Všichni dostali za účast drobnou odměnu, medaili a diplom.

Pythagoriáda

Dne 29. května 2018 se konalo v Ivančicích okresní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili dva žáci naší školy. Bohužel se neumístili na prvních místech, ale získali cenné zkušenosti do dalších let.