Mateřská škola

Den otevřených dveří v nové MŠ

V neděli 2. září 2018 v 15. 00 h se koná slavnostní otevření nové třídy mateřské školy. Zveme širokou veřejnost k prohlídce nových moderních prostor pro děti.

Poděkování

Vedení školy děkuje všem, kteří naši školu podporovali během roku. Dětem, rodičům i pracovníkům školy přejeme dostatek času k odpočinku a nabrání sil do nového školního roku, který bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 9. 00 h ve společenském sále školy.

Ukončení školního roku v ZŠ a MŠ

V pátek ráno dostali žáci školy vysvědčení za svoji celoroční práci ve škole. Tento den mimořádně končí i provoz mateřské školy z důvodu stěhování z prostor sokolovny do nově otevřené třídy, která se dostavovala vedle původní budovy.

Výtvarná soutěž z knihovny

Vedoucí místní knihovny, paní Helanová, vyhlásila pro žáky školy výtvarnou soutěž na téma Hasiči. Sešlo se mnoho obrázků a odborná porota měla těžké rozhodování. Nakonec vyhlásila paní Helanová s panem starostou prvních pět vítězů ve dvou kategoriích. Pan starosta domluvil pro všechny vítěze exkurzi do Hasičské zbrojnice v Kuřimi na středu 27. června 2018.

Pohádkový les

Bývalí žáci naší školy chystají každoročně pro své mladší kamarády Pohádkový les, kde musí skupinky žáků i dětí z obou mateřských škol plnit různé úkoly. Na konci putování je vždy čeká sladká odměna. Letošní Pohádkový les nachystala Zuzka Večeřová. Děkujeme jí i jejím spolužákům za výbornou akci.

Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 21. června odpoledne se dočkali naši předškoláci z mateřské školy slavnostního pasování předškoláků na opravdové prvňáčky. Pasování proběhlo ještě v mateřské škole před sokolovnou.

Technické školky v MŠ

Ve dnech 13. a 14. června 2018 navštívila vedoucí učitelka Bc. Pavlína Kozinová jako lektorka Technických školek mateřské školy v Kopřivnici. Nejprve se společně se zástupci MAS Brána Brněnska zúčastnila pracovní schůzky na Městském úřadě Kopřivnice

Pasování předškoláků

Termín: 21. 6. 2018 Den, kdy se budoucí prvňáčci už boudou cítit jako „velcí školáci“.

MŠ Den dětí

Termín: 1.6. 2018 Opékání špekáčků na školní zahradě mateřské školy.