Technické školky – Návštěva učitelek ze Slovenska 12. června 2019

V roce 2019 jsme přivítali ještě jednu návštěvu ze Slovenska. Na prvním setkání v projektu Společné technické školky v lednu 2019 jsme navázali mnoho přátelství.

Paní Alena Schimmíková, vedoucí školského odboru v Martině projevila velký zájem o naše školství. Na červen jsme domluvily návštěvu a prohlídku naší mateřské a základní školy. Přijelo se podívat 45 učitelek z mateřských i základních škol z Martina, z Ružomberoku a okolí. Jedna skupina se jela podívat do mateřské školy v Kuřimi, která se také účastní projektu Technické školky. Potom se skupiny vyměnily, po prohlídce mateřské a základní školy u nás i v Kuřimi jsme se sešli na pracovním setkání ve společenském sále školy, kde je přivítal pan starosta Jiří Hanák. Debatovali jsme o školství, o naší i jejich práci s dětmi, vzájemně jsme se inspirovali.

Po obědě část učitelek vyráběla s balzou a kartonem, část si zažila úžasné bubnování s paní Beátou Boháčovou, část se věnovala šití. Odpoledne odjížděly paní učitelky ještě na plavbu lodí po přehradě, večer zakončily sledováním ohňostroje na Brněnské přehradě.