Technické školky 2016 – 2019

Technické školky 2016 – 2019

Třída předškolních dětí MŠ II. v ZŠ a MŠ v Moravské Knínice (15 dětí) pracuje na projektu „Technické školky“.

První dva roky 2013-2015 byl projekt financován z místní MAS Brána Brněnska, další roky přispívá svými prostředky škola a obec.

Po ukončení oficiálního projektu realizovaného za podpory České manažerské asociace, Pracovníků společnosti Prefa Brno a VUT Brno, MAS Boskovicka a MAS Brána Brněnska a obce Moravské Knínice, si naše MŠ vytváří vlastní dílčí projekty s tématikou dopravních prostředků.

Výrobu modelů a potřebné teoretické znalosti doplňujeme vhodnými exkurzemi, např. na letiště v Medlánkách, do Hasičské stanice v Kuřimi či do autodílny pana Helána, který pomohl dětem s lakováním jejich modelů plachetnic. V březnu jsme v MŠ uspořádali opět s přispěním pana Petra Helána velký letecký den, kde měly děti možnost zhlédnout řízení modelů letadel a vyzkoušet si létání.

Děti se v rámci projektu učí spolupracovat, zlepšují svoje manuální dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, při prezentacích své práce také komunikační dovednosti. V neposlední řadě děti projektové úlohy velmi baví.

V pořadu Události v regionech na ČT 1 v úterý 7. 3. 2017 měli možnost diváci shlédnout reportáž při práci s dětmi předškolního věku zapojenými do projektu „Technické školky“. Pracovníci ČT natáčeli v mateřské škole děti, jak pracovaly se skutečnými nástroji a jejich zručnost a dovednosti v oblasti technického myšlení.

Prostřednictvím projektu jsme navázali kontakt s Pedagogickou fakultou v Brně s vedoucí Katedry technické a informační výchovy pod vedením Ing. Gabriely Štěpánové. Její studentky předškolního vzdělávání se i v tomto roce přijely 21. 3. 2017 podívat k nám do MŠ na práci v projektu „Technické školky“. Studentky byly seznámeny také s novými, moderními stavebnicemi pro mateřskou školu.