Technické školky 2015

V roce 2015 třída předškoláků naší Mateřské školy II. pokračovala v projektu Technické školky.

Ve druhém roce je čekala práce s lodí, s letadlem a s traktorem. Nejvíce radosti dětem udělala exkurze do „Zetor Gallery“ v Brně. Na jaře proběhla prezentace projektu s dětmi pro pracovníky vedení Technických školek v naší MŠ II. a závěrečná konference všech zúčastněných školek v Boskovicích. Pro pedagogy naší ZŠ a MŠ proběhla prezentace v posledním týdnu školního roku.

Od počátku školního roku jsme pokračovali v projektu Technické školky, jehož oficiální část byla ukončena v květnu roku 2015. Během práce na projektu se děti seznámily s dalšími dopravními prostředky a to jak teoreticky, tak i prakticky. Jednak při výrobě vlastních 2D a 3D modelů z balzy, tak i při návštěvě Zetor Gallery a letiště v Medlánkách. Každé dítě si vyrobilo svůj 2D model balonu, ve třech skupinách pak děti vyrobily tři 3D modely balonů.

Společně také děti vyrobily 2D a 3D modely traktoru podle vlastního návrhu. Naši práci na Technických školkách jsme v březnu prezentovali zástupcům projektu, z této prezentace byl v naší třídě natočen krátký film, který byl posléze promítán na Závěrečné konferenci Technických školek. Výstupem z celého projektu je DVD, ve kterém jsou zastoupeny také fotografie modelů našich dětí a jejich práce a ukázky z natočeného videa. Projekt byl v květnu 2015 oficiálně ukončen.