Technické školky 2013

Technické školky 2013 – zahájení

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Burianová, Bc. Pavlína Kozinová, Bc. Petra Matějková

V roce 2013 se třída předškoláků naší Mateřské školuj II. zapojila do projektu Technické školky. Tento projekt vznikl z iniciativy České manažerské asociace, pracovníků společnosti Prefa Brno a VUT Brno za podpory MAS Boskovicka a MAS Brána Brněnska a obce Moravské Knínice.

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Je vytvořeno několik základních úloh zaměřených na technické obory, naše mateřská škola ve druhém pololetí zahájila práci na úloze dopravní prostředky – auta.

Při této příležitosti byla mateřská škola vybavena nezbytnými pomůckami, nářadím a nástroji. Děti se seznámily s historií, od vynálezu kola přes nejrůznější dopravní prostředky až k dnešním automobilům a motocyklům, se základními fyzikálními poznatky (gyromoment, převody na kole), naučily se pracovat s pravítkem a rýsovat jednoduché i složitější výkresy, pracovat se základním nářadím. Zvládly montáž a demontáž dřevěného odrážedla podle plánu.

Dalším úkolem byla vlastnoruční výroba nejdříve 2D, posléze 3D modelu nákladního auta. Součástí projektu jsou také exkurze, v roce 2014 děti navštívily Ústav techniky a dopravních spojů na Mendeleově univerzitě v Brně.

Závěrečná prezentace projektu MŠ „Technické školky“

Technické školky – Moravské Knínice Dokument ve formátu PDF 6 MB