Společné technické školky III.

Na počátku října jsem se s paní ředitelkou naší Základní školy a Mateřské školy Mgr. Hanou Burianovou zúčastnila v rámci projektu Společné technické školky pracovní cesty na Slovensko.

V překrásné krajině mezi „Fatrami“ jsme navštívily společně se zástupci MAS Brána Brněnska a pedagogy ze zapojených škol vesnickou mateřskou v Podhradí a městskou základní i mateřskou školu
v Martině. Ve všech školách se nám dostalo velmi vřelého přijetí, nejen od ředitelů a učitelů, kteří se zajímají o technickou výuku, ale také od dětí.

Velmi poučná byla výměna zkušeností, která se netýkala jen zavádění technické výuky do škol, ale celého současného trendu ve školství obou zemí. Je náročný pro zřizovatele a vyžaduje spolupráci, která je při rozvoji školy v obci nezbytná. Během workshopu se ukázalo, že v některých školách na Slovensku mají finanční obtíže, které brzdí zavádění technické výuky do škol, ale bylo patrné, že nadšení učitelé, kteří navštívili v červnu například i naši školu si umí poradit. Velmi nás těší, že některé nápady z naší „školkové“ dílničky teď dělají radost i dětem na Slovensku.

Projekt Společné technické školky bohužel končí, nicméně i naše mateřská škola po ukončení oficiálního projektu za podpory vedení školy, zřizovatele i rodičů nadále na technické výchově ve škole pracuje. Doufáme, že se to stejné podaří i na slovenské straně.

Bc. Pavlína Kozinová