Společné technické školky I.

Na začátku roku 8. a 9. ledna 2019 se konalo první pracovní setkání (26) zástupců mateřských i základních škol pod vedením Bc. Jany Šťastné z regionu MAS Brána Brněnska a stejných škol na Slovensku v Krpeľanech a Turčianské Štiavničke. Krpeľany leží asi 30 km od města Martin v širokém údolí mezi Maľou a Veľkou Fatrou.

Ani sněhová kalamita nám nedokázala znepříjemnit dlouhou cestu. Na místo jsme sice dojeli se zpožděním, ale čekalo nás vřelé přivítání v mateřské škole a stejně i druhou skupinu pedagogů v základní škole. Ve škole nás uvítala paní ředitelka a pan starosta Krpeľan. Po krátké prohlídce budov následovalo společné setkání a seznámení se s cílem projektu.
Večer jsme se setkali se slovenskými učitelkami a se starosty okolních spádových obcí, se zástupci školského odboru v Martine, který se stará o 10 škol v regionu. Večer probíhal ve vzájemné komunikaci (výhoda blízkosti slovenského jazyka) a spolupráci, česká strana prezentovala, jak postupujeme při projektu „Technické školky“ při práci s dětmi a velice bylo oceněno zapojení několika žákyní naší základní školy v kroužku šití, který zprostředkuje také MAS Brána Brněnska.

Ve středu dopoledne se část pedagogů vydala do Turčianskej Štiavničky. Obec Turčianska Štiavnička je počtem obyvatel srovnatelná s naší obcí a leží v překrásné krajině pod horami. Pan starosta Očko nám kromě základní a mateřské školy ukázal mnoho zajímavých míst v obci, například zrekonstruovanou zvoničku, rodný dům básníka a malíře Jána Kostru, ve kterém se na kávu a „kus řeči“ setkávají místní důchodci a podělil se s námi nadšeně o plány rozvoje obce.

Druhá skupina pedagogů vyráběla společně se slovenskými kolegyněmi ve školní dílně základní školy v Krpeľanech krmítko pro ptáčky z balzy. U devíti stolů nás pracovalo asi 28 včetně pana starosty. Výsledkem bylo, že si každý odvážel do své školy krmítko pro ptáky, ještě zbývá jej nalakovat a může sloužit svému účelu. Práci na výrobě krmítek zajistil z MAS Brána Brněnska pan Jaroslav Martínek, jemuž patří velké díky za trpělivost s tolika ženami „nezkušenými v oblasti vrtaček, pilek, vrutů apod“.

Na jaře se přijedou slovenští kolegové podívat k nám na Moravu, jak pracujeme s dětmi a také poznat naše školství. Na podzim bude následovat opět cesta na Slovensko.
Chtěla bych poděkovat vedení obce Moravské Knínice, která rozjezd projektu „Společné technické školky“ a vzájemnou výměnu zkušeností finančně podpořila a věřím, že nezůstane jen u oficiálních setkání a třeba navážeme se slovenskou školou a obcí užší spolupráci.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy