Projekt Zahrada jako herbář

Projekt MŠMT: Podpora environmentální výuky na školách v roce 2009

Projekt „Zahrada jako herbář“. Získáním informací a zkušeností z našeho školního pozemku – zahrádky by se žáci měli umět orientovat v záhonku – pěstování a sklizni vybraných druhů zeleniny. V přírodní učebně vnímat zákonitosti přírody v rámci mezipředmětových vztahů a na základě imitace zkusit jednoduchý postup v přípravě pokrmu. Projekt by měl žáky vést nejen k tvořivému myšlení, ale také k manipulaci s přírodním materiálem, vytvoření herbářů a ročníkových prací. Získané kompetence prezentovat na veřejnosti.