Projekt Uspávání žabiček

Mateřská škola II. si připravila celoroční projekt, který navazuje na loňský projekt Uspávání motýlků.

Cíl

Naším záměrem je zprostředkovat dětem přímou zkušenost s životním cyklem žab, rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a umožnit jim poznání, jak mohou svým chováním ovlivnit přírodní děje. Na tento hlavní cíl navazují ještě dílčí cíle, které korespondují s dílčími cíly Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vlastní postup

Projekt zahrnuje celou řadu činností, které jsou spjaty s žábami a budou se prolínat takřka celým školním rokem. Vlastním zahájením bude nácvik výpravné písně „Žabí olympiáda“, kterou děti předvedou rodičům při uspávání žabiček. Hlavní „badatelská činnost“ bude pak děti čekat na konci jara, kdy si z tůňky u Chudčické studánky přinesou pulce, kteří se jim během pozorování v MŠ přemění v žáby.

Na celý školní rok je naplánována pro děti řada aktivit, pozorování, bádání a zkoumání