Projekt Studijní cesty

Studijní cesty po školách aneb dobrá praxe základních škol“ – Jarní výstava V.

Exkurze pro učitele Jihomoravského kraje na škole v Chudčicích a Moravských Knínicích spojená s vystoupením žáků základní školy, které bylo velni kladně hodnoceno.

Akce byla uspořádána ve spolupráci se vzdělávacím zařízením SSS Brno, Hybešova 15 v rámci projektu EU „Lepší spravit síť než chytat ryby rukama“. Na tuto činnost bychom chtěli navázat i v příštím roce.