Projekt občan

Významné krajinné prvky v okolí naší obce

V roce 2003 se žáci místní základní školy se svými pedagogy zapojili do projektu Občan, jehož koordinátorem je Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii se sídlem v Olomouci, které má celostátní působnost.

Žáci řešili konkrétní úkol, který spočíval v podrobném studiu několika vybraných významných krajinných prvků, které se nacházejí v katastru obce Moravské Knínice. Středem zájmu se staly lokality Čihadla, U Kaple (Stráňky), Čebínky, Hásův kopec a Pod Převychem.

Řešitelský tým, vytvořený ze žáků základní školy, začal soustřeďovat veškeré informace o těchto chráněných lokalitách a zpracoval podrobnou dokumentaci doplněnou barevnou fotopřílohou vzácných rostlin, které se ve významných krajinných prvcích nacházejí.

Práce knínických dětí zaujala natolik zastupitelstvo obce, že přemýšleli, jak toho využít k informaci nejen našich občanů, ale i široké veřejnosti. Myšlenka, vytvořit základ pro budoucí naučnou stezku v k.ú. Moravské Knínice, dostala konkrétní podobu. V katastru obce byly vybudovány čtyři stanoviště s informačními tabulemi a lavičkami. Zde je možno získat informace o významných krajinných prvcích, ale také o obci samotné.

Na této stránce se můžete dovědět více o významných krajinných prvcích v okolí Moravských Knínic tak, jak je zpracovaly děti.

V okolí obce se nacházejí tyto chráněné nebo vzácné rostliny: