Projekt EU – EU peníze školám

Naše škola má schválenou dotaci z EU, tzv. „šablony“ na projekt, který bude trvat od 1.3. 2011 do 31.8. 2013. Škola dostane dotaci na vybavení školy ICT technikou, vzdělávání pedagogů a vytvoření digitálních učebních materiálů.

Naše škola zahájila v březnu realizaci projektu „Moravské Knínice – inovace výuky“ na základní škole, který slouží ke zlepšení kvality výuky. Z projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu škola získala částku 415 000 Kč. Tato částka je určena na vybavení školy ICT technikou, proškolení pedagogického sboru a vytvoření několika sad digitálních učebních materiálů. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Učitelé je budou pilotovat od září 2011.

Cílem projektu je, aby žáci pochopili, že počítač je nejen atraktivním zdrojem informací, ale měli by ho používat k získávání nových vědomostí, dovedností a návyků pod vedením kvalitního pedagogického sboru. Práce s počítači je nejen dobrou motivací, inspirací, ale podporuje i aktivní vzdělávání.
U žáků chceme rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnosti, komunikační dovednosti a vést je k sebevzdělávání v souladu s cíly našeho školního vzdělávacího programu „Škola poznání“.

eu-loga

eu-certifikát